Захранване за настолен компютър

Има ли значение, какво захранване има нашия компютър и до каква степен е значимо то. Разбира се, че значение в избора на всяка една част от компютъра има, в това число и на захранващия кабел.

Захранването е изключителноважно за стабилна и сигурна работа с машината – компютър. В случаи, че захранването е качествено, то може лесно да се повреди от към деликатни компоненти. По време на избора на захранване за компютър не се изисква голяма ангажираност:

1. На първо време, трябва да съобрази захранване с размери на кутия на самият компютър.

2. На втора позиция значение имат наличните конекторите на захранването. За новия компютър това няма голямо значение, защото те имат гаранция от две години, но това правило не важи за по-стари компютри. Важно тук е, с какви конектори е то и сравнение с новите.

3. Внимание се обръща в подбора на захранване за компютър и от гледна точка на захранване и дънна платка.

4. Като последна стъпка, внимание се обръща и на мощност на захранване. В случаи, че то е твърде слабо, системата няма да функционира стабилно. За тези, кито възнамеряват да ползват само висококачествени и скъпи компоненти за своето захранване, то се планира и употребата на тежки игри и приложения, тогава е мощно захранване до 700W-800W ще свърши работа.